Generalforsamling i knudsker IF udsat

Den årlige generalforsamling er planlagt til tirsdag den 23. februar 2021 kl. 19.00 i klubhuset.
På grund af corona og forsamlingsforbuddet har Ledelsen valgt at udsætte generalforsamlingen til senere.
Regnskabet for 2020 er godkendt og underskrevet af Ledelsen.
Revisorerne har set regnskabet og der aftales underskrift og gennemgang så hurtigt som muligt.

Dagsorden for generalforsamlingen jf. vedtægterne:

§ 11: DAGSORDEN.

På den ordinære generalforsamling behandles følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af ledelsens beretning og vision for fremtiden ved formanden.
3. Forelæggelse af de reviderede regnskaber.
4. Behandling af forslag.
5. Afstemning om forslag til personvalg, fremsat af ledelsen.
I tilfælde af at forslaget ikke opnår 2/3 flertal skal der foretages skriftligt valg:
Valg af formand i lige år, økonomiformand i ulige år, valg af næstformand i ulige år.
6. Valg af revisorer for 1 år.
7. Eventuelt.

Del: