Ekstraordinær generalforsamling

Ledelsen indkalder til ektraordinær generalforsamling
Torsdag den 16. juni 2022 kl. 19.00

1. Valg af dirigent
2. Valg af Formand og Økonomiformand
Ledelsens forslag til personer til Ledelsesgruppen:
Formand (lige år):
Bent Jensen modtager ikke genvalg
Ingen forslag 
Økonomiformand (ulige år):
Flemming Pettersson afgår før tid
Ledelsen foreslår Stine Andersen


3. Eventuelt

Del: