Generalforsamling den 2. juni

Knudsker IF afholder den ordinære generalforsamling
onsdag den 2. juni 2021 kl. 19.00 i klubhuset.
Dagsorden jf. vedtægterne. Kan ses på hjemmesiden.
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage inden.

§ 11: DAGSORDEN.

På den ordinære generalforsamling behandles følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af ledelsens beretning og vision for fremtiden ved formanden.
3. Forelæggelse af de reviderede regnskaber.
4. Behandling af forslag.
5. Afstemning om forslag til personvalg, fremsat af ledelsen.
I tilfælde af at forslaget ikke opnår 2/3 flertal skal der foretages skriftligt valg:
Valg af formand i lige år, økonomiformand i ulige år, valg af næstformand i ulige år.
6. Valg af revisorer for 1 år.
7. Eventuelt.

Del: